Uncategorized

(EN) (HU) (SK) Advent Wreath for your Window

Advent is the most beautiful time of preparation, expectation and joy: waiting for Jesus to be born! Sure, this year is going to be different than other years… Maybe you can’t go visit your grandparents? Or spend much time with your cousins? For us too, this Advent and Christmas season is going to be very different than usual. But different is not necessary bad! Different can be good too! It depends on you. It’s up to you what you make of it!

After some thought, we decided to prepare an advent wreath that can go into our windows and shine the light into the world. And it can remind us every morning, with the first rays of sunshine, to keep letting Gods love shine through us and through our acts of kindness to everyone we meet each day!

You can print out these templates and colour them out. You can use pencils or felt tips… but that’s not all! For our window advent wreath to become really special and transparent we need one more trick! Turn around your paper to the empty side. Find some baby oil and by using a brush gently brush through your paper. Do you see that? It’s like magic! The empty white paper starts to transform and every drop of oil shows your coloured candle more and more until the oil makes the whole sheet transparent. Isn’t that super cool!? Now just cover your oiled sheets with a kitchen towel to soak up the excess oil and let it all dry for a bit. All you need to do next is to cut out the shapes and you are ready to decorate your window! We decided to hang one candle at a time just like the advent weeks pass. But you can also hang the entire wreath right away. If you want, you could hang some Christmas lights into the window as well and switch the lights on every evening to make your wreath shine in the dark winter evenings! Happy advent!!!


(HU) Ádventi koszorú az ablakainkba

Közeledik az Àdvent – az a gyönyörű időszak amikor várjuk a Jézuska születését. Az idén talán sok családban máshogy fogják ünnepelni az ádventi időszakot és Karácsonyt is mint máskor. Talán nem utazhatsz nagyszüleidhez? Nem fogod látni unokatestvéreidet? Lehethogy a kora reggeli roráte meg a karácsonyi éjféli szenmise is elmarad? A mi Ádventünk és Karácsonyunk is nagyon különleges lessz… de ha valami különleges, attól még jó lehet! Rajtunk van hogy hogyan éljük át ezeket a körülményeket is! Tölünk függ!

Mi úgy határoztunk, hogy ebben az Ádventi időszakban még jobban megpróbálunk fényt hozni a világba. Megpóbálunk annyira szeretni, hogy rajtunk keresztül maga a Jóisten szerethessen mindenkit akivel találkozunk minden nap! És mi lenne ha készítenénk olyan Ádventi koszorút amin keresztül átlatszik a fény? Így ablakonkon át sugározhatnánk ki a világba az ádventi fényt és minden nap azonnal reggel emlékeztetne minket ez az átlátszó gyertya az elhatározásunkra: hogy rajtunk keresztül is a szeretet fénye áradjon a világba a sok sok jó cselekedet által amit naponta tehetünk!

Ha kinyomtassátok ezeket a gyertyákat és fenyő ágacskákat akkor fessétek ki őket ceruzával vagy filctollakkal. De így még nem átlátszóak… Erre kell egy kis trükk! 🙂 Ha már szépen ki van minden szinézve, akkor fordítsad meg a papírt. Egy kis bébi olajba mártsad az ecsetet és kezdjed olajozni ezt a fehér papírt… Látod? Mint ha varázsolnál!!! Ahová olaj ér ott a fehér papír lassacskán átlátszóvá válik és láthatod a másik felén kifestett gyertádat! Szuper, nem!? Most takarjátok le az olajos papírt egy konyhapapírral, hogy ez felszívja a maradék olajt és a rajzok picit kiszáradjanak… Ezután már csak ki kell mindent vágni és sipirc díszíteni az ablakot! Mi úgy határoztunk, hogy minden héten egy gyertyát ragasztunk az ablakra a koszorúnkra. De ha ti mindjárt az egész koszorút akarjátok ablakotokba tenni, az is jó! Ha akartjátok akkor még lehet kis tündérlámpákat az ablakba rakni és minden este bekapcsolni hogy világítson a koszorú.


(SK) Adventný veniec do okna

Blíži sa Advent – krásny čas čakania na Ježiškovo narodenie. Tento rok bude asi veľa rodín sláviť advent a Vianoce inak ako kedykoľvek predtým. Možno nemôžeš cestovať k starým rodičom. Asi nebudeš môcť navštíviť svojich bratrancov a sesternice. Možno budú chýbať aj ranné roráte a vianočná polnočná svätá omša. Náš advent a Vianoce budú tiež veľmi výnimočné … ale ak je niečo výnimočné, môže to byť aj dobré! Je len na nás, ako tieto okolnosti prežijeme! Závisí to od nás!

Tak sme sa rozhodli, že sa pokúsime ešte viac vniesť do sveta Božie Svetlo počas tohto adventného obdobia. Budeme sa snažiť doniesť do sveta toľko lásky, že cez nás môže sám Pán Boh mať rád každého, s kým sa stretneme! To by mal byť náš cieľ! Nechať sa presvietiť svetlom lásky Pána Boha! A čo keby sme si vyrobili adventný veniec, cez ktorý presvitá svetlo? Takto by sme mohli cez naše okno vyžarovať adventné svetlo do sveta. A každé ráno akonáhle sa zobudíme nám táto priehľadná adventná sviečka pripomenie naše odhodlanie: nechať svetlo lásky prúdiť do sveta skrze nás cez veľa veľa dobrých skutkov, ktoré môžeme každý deň robiť!

Keď vytlačíte tieto sviečky a vetvičky, môžete ich hneď vymaľovať ceruzkami alebo fixkami. Ale takto ešte nie sú priehľadné … K tomu potrebujeme ešte malý trik! 🙂 Ak je už všetko pekne vyfarbené, papier obráť. Namoč štetec do trocha detského oleja a začni natierať tvoj papier … Vidíš to? Ako keby sme čarovali!! Kamkoľvek sa olej dostane, biely papier sa pomaly stáva priehľadným a objavuje sa to, čo sme na druhej strane vyfarbili! Super, nie!? Teraz treba papier zakryť kuchynským papierom, aby vsiakol zvyšný olej a aby sa kresby trochu vysušili … Potom už stačí iba všetko vystrihnúť a okno vyzdobiť! My sme sa rozhodli, že každý týždeň prilepíme na okno jednu sviečku a tak nám postupne vznikne veniec. Ak si však chcete dať rovno celý veniec do okna naraz, je to tiež dobrý nápad! Ak chcete, môžete do okna zavesiť aj malé vianočné svetielká a každý večer ich rozsvietiť. To bude krása!

1 thought on “(EN) (HU) (SK) Advent Wreath for your Window”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s